Eduskuntavaalit 2011
Pirkanmaan vaalipiiri

Vaalipiirit:
kartta
01 Helsingin
02 Uudenmaan
03 Varsinais-Suomen
04 Satakunnan
05 Ahvenanmaan maakunnan
06 Hämeen
07 Pirkanmaan
08 Kymen
09 Etelä-Savon
10 Pohjois-Savon
11 Pohjois-Karjalan
12 Vaasan
13 Keski-Suomen
14 Oulun
15 Lapin

 

 

Tilastot:

Luvallisia ampuma-aseita Pirkanmaan vaalipiirissä: 120477 kpl ja luvanhaltijoita 51200 kpl

 

Lea Mäkipää
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1947
"Tämän hetkinen aseenkantolupa tiukka"
http://leamakipaa.fi/

+
Vilhartti Hanhilahti
Puolue: Suomen Keskusta (Kesk.)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1988
"Metsästys aseet ovat Ok. Käsiaseet ja sarjatuliaseet eivät."
http://www.vilharttihanhilahti.net/index.php

-
Anu Palosaari
Puolue: Itsenäisyyspuolue (IPU)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1973
"Nykyiset käytännöt ja lakiprosessi asian tiimoilla on naurettavaa. Mikäli tiukennamme aseiden omistamista, me emme kykene sillä ehkäisemään rikollisuutta, emme vakavia henkirikoksia, emmekä edes aseella tehtyjä rikoksia. Fakta on, että aseen omistajat eivät ammuskele ihmisiä, vaan sen tekevät ehdottomasti yleisemmin laittomien aseiden omistajat. Aseiden omistamisen ja haltuun saamisen sijaan tiukentaisinkin mm. pakkohoitokriteereja ja -käytäntöjä, vankilomille pääsyä (toistuvan henkirikoksen
tehneille ei vankilomaa lainkaan), sekä aivan ehdottomasti muuttaisin rikosoikeusjärjestelmää ja rikoslakia enemmän uhrilähtöiseksi teonkeskeistä nykyisestä mallista - tämä mahdollistaisi henkirikosten kovemmat ja pidemmät tuomiot."

+
Kyuu Eturautti
Puolue: Piraattipuolue (Pir)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1979
"Aseenkantajat ovat keskiarvoja katsoen lainkuuliaisuudessa maan huippua. He ovat toimineet viisaasti ja vastuullisesti, enkä näe mitään syytä kiusata heitä."
http://wp.kyuu.org

+
Oula Lintula
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1979
"Tiukennus tehtiin hiljattain osana tarpeetonta "paniikkia" parin ikävän yksittäistapauksen jälkeen."
http://www.oula.info/

+
Eveliina Asikainen
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1967
"Mielestäni sääntely on nyt riittävän tiukkaa ja esim. lääkärin harkintavastuu ensimmäistä aseenkantolupaansa hankkivan kohdalla on hankala asia. En ole kiristämässä lainsäädäntöä. Pikemminkin kehittämässä menettelytapoja."
http://www.eveasikainen.fi/

+
Marita Markkula
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1952
"Nykyiset säännökset ovat jo liiankin tiukat. Useimmiten aseista aiheutuneet ongelmat liittyvät nimenomaan laittomiin aseisiin.

+
Jari Leino
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1964
"Uusi aselaki ja aselupakäytännön yhtenäistämisohje ovat epäonnistuneita ja ne pitäisi kumota. Aselupien suhteen pitäisi palata vanhan aselain mukaisiin säädöksiin ja käytäntöihin."
http://www.muutos2011.fi/vb/blog.php?cp=4

+
Sini Hirvonen
Puolue: Senioripuolue (Sen.)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1955
"Kyllä tarvitaan todella tarkkaa seulaa luvista ja myöntöperusteista. Samalla laittomien aseiden etsintää pitää tehostaa, siellähän se suurin vaara väärin köytöksiin on."

 
Tuomo Isokangas
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1975
"Olen ollut huolestunut lakimuutoksista ja tulevista sellaisista joita tullaan esittämään ensi vaalikaudella, joilla kajotaan rehellisten kansalaisten metsästys- ja aseharrastukseen. Haluan voimakkaasti, että Suomessa harrastuksemme jaloja perinteitä voidaan jatkaa alan harrastajia kunnioittaen. Tulen itse olemaan vahvasti puoltamassa aseharrastajia tulevassa eduskunnassamme, mikäli saan teiltä harrastajilta siihen valtuutuksen tulevissa
vaaleissa."

+
Heikki Luoto
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1970
"Laillista aseenomistusta on demonisoitu aiheettomasti. Eduskunta on äskettäin säätänyt epäonnistuneen aselain, jolla kiristettiin aseenomistusta tarpeettomasti.

Uuden lain voimaantulo vaikeuttaa laillisen aseen hankintaa ja luo paremmat edellytykset laittomien aseiden markkinoille.

Lain muutos tulee hankaloittamaan kaiken eniten nuoria tulevia harrastajia. Olisi tärkeää, että he pääsisivät heti alussa harrastamaan omalla metsästystä aseella. Maalla on pienestä pitäen kuljettu metsässä oman aseen kanssa ja näin saatu kosketus
luontoon.

Suomessa oli aivan riittävän tiukka ja hyvä aselaki ja se antoi hyvät edellytykset rehelliseen harrastamiseen.

Aseen hallussapitolupa kertoo omistajastaan, että hän on rehellinen ja luotettava Suomen kansalainen. Aseen hallussapitolupa edellyttää omistajaltaan, jo tiettyä nuhteetonta käytöstä. Sillä se on harkinnanvarainen ja sen voi menettää helpostikin nykyään.

Yksityisenomistus on tärkeää turvallisen aseiden säilytyksen kannalta. Ei ole mitään järkeä varastoida aseita johonkin ampumaratojen varastoihin, jotka yleensä sijaitsevat kaukana asutuksesta. Varastothan olisivat helppoja saaliita varkaille ja järjestäytyneelle rikollisuudelle. On myös tärkeätä muistaa, että aseet ovat laillisesti hankittua omaisuutta, tästä johtuen ne saattavat olla hyvinkin arvokkaita. Näin ollen, niiden omistajat haluavat valvoa tarkkaan niiden säilytystä, kuljetusta ja käyttöä.

Valtio joka ei luota kansalaisiinsa, rajoittaa kansalaisten aseenomistusta. Kansanvaltaisessa maassa pitäisi luottamuksen suunta olla enneminkin niin, että kansalaisen tulisi voida luottaa valtioon."
http://www.heikkiluoto.fi/

+
Lauri Kangasniemi
Puolue: Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1991
"Uudella aselailla yritettiin tehdä nopeasti jotain konkreettista. Olen suhtautunut uuteen ampuma-aselakiin hyvin kriittisesti.

Konetuliaseet ja muut sotilasaseet eivät kuulu siviileille. Liikenteeseenkään ei päästetä millä autolla tahansa, eikä sinne pääse kuka tahansa (rajoitukset iän ja terveyden puolella)."
http://laurikangasniemi.fi/

 
Markku Maxi Kuusjärvi
Puolue: Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1955
"En ole uuden aselain kannalla. Korjattavaa siinä on vielä merkittävästi.
- Asiallisen ja vastuullisen ampumaharrastuksen on oltava mahdollista kaikille halukkaille asuinpaikasta riippumatta.(Hiekkakuopparäiskintää ei lasketa asialliseksi
ampumaharrastukseksi)
- Kaikille asetyypeille pitäisi olla samat ikärajat (15v rinnakkaislupa ja 18v oma ase). Uusi aselaki asettaa pistooliampujat täysin perusteettomasti eriarvoiseen asemaan
muihin verrattuna. (15-vuotias voi saada rinnakkaisluvan puoliautomaattiseen hirvikivääriin, mutta 18- vuotias seuran tai alueen valmennuksessa oleva aktiivinen pistooliampuja ei saa rinnakkaislupaa tulivoimaltaan huomattavasti heikompaan
pienoispistooliin)
- Yhteiskunnan on osallistuttava asianmukaisten harrastuspaikkojen (ampumaratojen ja -hallien) rakentamiseen ja ylläpitoon vastaavasti kuin muiden urheilulajien harrastuspaikkoja tuetaan
- Lääkärien ilmoitusvelvollisuus on muutettava ilmoitusoikeudeksi, koska se lisää heidän ja koko terveydenhuoltohenkilöstön turhaa työtaakkaa.
- Muutokset aselakiin on tehtävä tällä kertaa asiantuntijoita kuunnellen ja yhteistyössä heidän kanssaan.
- Tärkeää on myös kirjoittaa laki niin selkeäksi, ettei jatkossa tarvita asetuksia tai muita ohjeistuksia aselupien käsittelyssä.

Itse omistan aseita, enkä näe siinä mitään ristiriitaa kunniallisena kansalaisena olemiseen."
http://www.maksi.fi/

+
Mikko Aaltonen
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1977
"Uusi aselaki on kompromissi joka ei välttämättä auta saavuttamaan niitä tavoitteita joita sillä haetaan. Uuden lain taustalla ovat vahvasti kouluammuntatapaukset joissa kuoli monia ihmisiä ja joissa käytettiin luvallisia aseita. Nopeana johtopäätöksenä
tapahtumiin oli aselainsäädännön kiristäminen vaikka huomio olisi tullut kohdistaa ennemminkin mielenterveyden palveluiden saatavuuteen.

Aselainsäädännön kiristymisestä kärsivät suomalaiset aseharrastajat joista ehdottomasti suurin osa toimii asiallisesti ja vastuullisesti. Erityisesti aseharrastuksen aloittaminen vaikeutuu ja mahdollisuus kansalaisten epätasa-arvoiseen kohteluun
lisääntyy. Lainvalmistelussa vältettiin äärimmäiset ylilyönnit kuten mahdolliset kotitarkastukset. Ampuma-aseiden yksityisomistuksen tulee olla oikeus jatkossakin."
http://mikkoaaltonen.ehdokkaasi.fi/

+
Arto Koivisto
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi:1972
"Uudessa aselaissa olisi hieman viilaamista, mutta pääosin se menettelee.

Yksi asia on tuo rinnakkaislupien myöntäminen. Rinnakkaislupien saannin vaikeuttaminen johtaa siihen, että pitää hankkia uusi oma ase. Tämä on tilanne esim. silloin kun loukkupyytäjä ei saa enää uutta rinnakkaislupaa umpeen menneen rinnakkaisluvan tilalle, kun ase johon rinnakkaislupa oli, on uuden lain mukaan liian tulivoimainen. Tämä menettely lisää tarpeettomasti aseiden määrää. Toisen Suomeen vieraana asiana voisi mainita tuon 2 vuoden vaatimuksen laina-aseella ampumisesta ennen oman käsiaseen luvan saantia. Tämä voisi olla ehkä niin, että vaaditaan kahden vuoden aktiivinen ammuntaharrastus ensin pitkällä aseella, jonka jälkeen voisi saada käsiaseeseen määräaikaisen parin vuoden luvan ja sen jälkeen jos asiat ovat menneet lain mukaan, niin toistaiseksi voimassa olevan luvan. Kolmanneksi voisi mainita armeijan palikkatestivaatimuksen aseiden saannin edellytyksissä. Ei välttämättä hyvä ajatus.

Aseiden yksityisomistus on ok, mutta sen pitää olla valvottua ja täsmällistä toimintaa."
http://artokoivisto.fi/

 
Tuula Petäjäkoski-Hult
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1956
"Aselain kiristäminen erilaisten ampumisrikosten ehkäisemiseksi on mielestäni tarpeellista, mutta uskon nykyisen ehdotuksen aiheuttavan myös ongelmia. Saattaa syntyä sellaisiakin ongelmia, joita ei ole osattu riittävästi ennakoida. Ongelmallisia ovat mahdolliset pistokokeet aseiden säilytykseen liittyen ja terveystietojen luovuttaminen. Eivät lääkärit mielellään ottaneet
vastatakseen myöskään ajo-oikeuden heikkenemiseen liittyvien tietojen välittämisestä viranomaisille. Aseiden yksityisomistus on sallittavaa, vaikka itse en ampuma-asetta omista. Tosin sen pitäisi olla kontrolloitua. Ikärajat ja luvanvaraisuus ovat OK."

-
Markku Huhtala, numero 124
Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue (SKP)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1961
"Aseita ei tarvita...mihinkään."
http://markku-huhtala.blogspot.com/

-
Jari Leino
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1965
"Uusi aselaki on epäonnistunut ja se pitäisi kumota. Vanhan aselain mukaiset käytännöt olivat mielestäni aivan hyviä ja koulusurmaajien aseluvat oltaisiin voitu (ja olisi pitänyt) jättää myöntämättä vanhaa aselakia tiukasti soveltamalla.

Jokaisella nuhteettomalla ja täysissä sielun voimissa olevalla Suomen kansalaisella tulee olla oikeus omistaa ampuma-aseita, mikäli laissa säädetyn käyttötarkoituksen edellytykset täyttyvät. Valtio ei saa loukata yksityisomaisuuden suojaa."
http://www.muutos2011.fi/jarileino

+
Oula Lintula, numero 4
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi: 1979
"Jos laki on hyväksytty, niin ei sitä enää oteta uudelleen käsittelyyn. Toki voidaan tehdä uusi laki, jolla kumotaan vanha. Näin kylläkin pitäisi tehdä. Aselaki on hutaistu läpi moraalipaniikin vallassa."
http://www.oula.info/

+
Oras Tynkkynen
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)
Vaalipiiri: Pirkanmaa
Syntymävuosi:¨1977
"Aselakia on tarpeen kiristää myös ensi hallituskaudella. Vaarallisimmat asetyypit, jotka eivät ole välttämättömiä yleisimmissä ampuma-urheilulajeissa tai metsästyksessä, tulee kieltää kokonaan."
http://www.orastynkkynen.fi/

-
Minna Sirnö
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)
Vaalipiiri: Pirkanmaan
Syntymävuosi: 1966
"Turvallisuus on perusoikeutemme. Nykyinen pienasepolitiikka vaarantaa tuon oikeutemme arjessamme, sillä liian monta ihmistä kuolee tai haavoittuu ampumalla konflikteissa, kaduilla ja kodeissa. Kauhistuttavinta on, että yli puolet maailman pienaseista on siviilikäytössä - ketä vastaan ja mihin käyttöön????? Siksi tarvitsemme tiukempaa lupakäytäntöä meillä Suomessa, tiukkoja kansainvälisiä sopimuksia pienaseiden vähentämiseksi sekä lisäresursseja valvontaan."
http://www.minnasirno.fi/
-
   
   
   
  
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o