Eduskuntavaalit 2011
Varsinais-Suomen vaalipiiri

Vaalipiirit:
kartta
01 Helsingin
02 Uudenmaan
03 Varsinais-Suomen
04 Satakunnan
05 Ahvenanmaan maakunnan
06 Hämeen
07 Pirkanmaan
08 Kymen
09 Etelä-Savon
10 Pohjois-Savon
11 Pohjois-Karjalan
12 Vaasan
13 Keski-Suomen
14 Oulun
15 Lapin

 

 

Tilastot:

Luvallisia ampuma-aseita Varsinais-Suomen vaalipiirissä: 104995 kpl ja luvanhaltijoita 44620 kpl

 

Saska Tuomasjukka
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1971
"Suomen aseiden lupakäytäntö on pääosin kunnossa. Puoliautomaattiaseiden säilyttäminen kotona pitäisi kuitenkin kieltää.

Uusi aselaki on askel oikeaan suuntaan, mutta se sallii edelleen
suotta puoliautomaattiaseet, joilla ei ole todellista harrastuskäyttöä."
http://www.tuomasjukka.fi/

-
Sirke Peltokorpi
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
"Tämä tosin tarkoittaa lisää "hankaluuksia" alaikäiselle ampuma harrastusta harrastajalle."

+
Antti Sandberg
Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue (SKP)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1975
"Aseet ovat pelkkiä hengenvaarallisia harrastevälineitä. kukaan ei niitä tarvitse elääkseen."
http://antsayleislakko.blogspot.com/

-
Sanna Leivonen
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1981
"Suurin osa rikollisuudesta tehdään kuitenkin luvattomalla aseella, niin en näe mitään järkeä rajoittaa valtavasti laillisia aseita ja näin taas hankaloittaa lajin harrastajien elämää..."
http://www.sannaleivonen.net/

+
Vesa Kiertokari
Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1963
"Nykytilanne hyvä PAITSI tutkinta, valvonta ja säännölliset tarkastukset tarkemmiksi ja tiheämmiksi."
http://www.kiertokari.fi/

-
Mari Saario
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1975
"Käsiaseiden osalta kiristykset ovat perusteltuja, joskin myönnän ongelmat liittyen esimerkiksi kerhojen pakkojäsenyyteen.

Hyväksyn aseiden yksityisomistuksen - mutten minkä tahansa aseen, en kenen tahansa omistamana enkä miten tahansa käytettynä. En haluaisi paluuta omaan lapsuuteeni, jossa aseet olivat ties missä eteisen koukussa roikkumassa eikä niitä järin paljoa silmällä pidetty.

Nykyisin kaikissa vaarallisissa esineissä on rajoituksia, harrastelija ei saa käyttää ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja työkaluja eikä voi ajaa katsastamattomalla autolla. Minä olen tyytyväinen siihen, että elämme turvavöiden ja nopeusrajoitusten aikaa eikä uutta vuotta aloita niin moni ilman ilotulitteilla poistettua silmää tai peukaloa.

Kannatan siis rajoituksia mahdollisesti vaarallisten esineiden ominaisuuksiin ja saatavuuteen sekä sellaisia toimia, joilla estetään luvallisten esineiden vaarallinen käyttö. Nämä ovat kaksi eri asiaa eikä niitä tule sotkea."
http://www.marisaario.net/

-
Urmas Mikkonen
Puolue: Suomen Senioripuolue (Sen.)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1940
"Nykykäytäntö on ihan hyvä. Jos tiukentamisen linjalle lähdetään, myös puukot ja kirveet kohta kielletään."
http://www.urmaxi.fi/

+
Jiri Keronen
Puolue: Muutos 2011 (M11)
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1984
"Mikäli aseet kielletään, ainoastaan rikollisilla on aseita."
http://keronen.blogspot.com/

+
Maria Lohela
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1979
"Uusi laki ei ratkaise sitä ongelmaa, minkä vuoksi sitä alettiin valmistelemaan. Laki tulee kohtuuttomasti hankaloittamaan rehellisten ammunnan ja metsästyksen harrastajien toimintaa sekä rasittamaan viranomaisia jälleen uudella byrokratialla. Uudistukset koskevat asioita, jotka eivät ole olleet erityisiä ongelmia aikaisemmin. Aselainsäädännöllä ei myöskään puututa mielenterveysongelmiin.

Oikein ja vastuullisesti säilytetty laillinen ase, jolla on selkeä käyttötarkoitus ei ole ongelma.

Pidän ammuntaa ja metsästystä täysin hyväksyttävinä harrastuksina muiden joukossa, ja suhtaudun kriittisesti uuteen aselakiin siitä syystä, että siinä yritetään mielestäni ratkaista ongelmaa täysin väärällä tavalla, aiheuttaen samalla lisää ongelmia."
http://www.marialohela.fi

+
Ritva Rantanen
Puolue: Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomen
Syntymävuosi:
"Ihmisillä tulee olla oikeus yksityisiin aseisiin. Jos ihmisten harrastusvälineet halutaan hävittää siinä pelossa ,että joku käyttää niitä väärin, niin sitten on monenlaisia välineitä ,jotka on syytä kerätä pois.

Oma perehtyneisyyteni ei ole kovin syvällinen, mutta vastustan tätä lakia viimeiseen asti."
www.ritvarantanen.net

+
Heikki Arikka
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Varsinais-Suomen
Syntymävuosi: 1972
"En harrasta ammuntaa, mutta suhtaudun ammuntaan harrastuksen sekä metsästykseen erittäin myönteisesti. Uusi aselaki on todella huono. Sitä ei olisi pitänyt säätää. Ampuma-aseiden yksityisomistus pitäisi olla perustuslailla säädettyä.

Ampumaharrastus on paitsi mielenkiintoista niin sillä on myös maanpuolustuksellinen tehtävä. Suomessa voisi, Sveitsin mallin mukaan, olla reserviläisillä käytössä oma ase. Tämä lisäisi taatusti ampuma-aseharrastajia ja pitäisi Suomelle elintärkeää
maanpuolustuksellista valmiutta yllä.

Ampuma-aseharrastajia ymmärretään tällä hetkellä aivan väärin. Harrastajia leimataan väkivaltaisiksi ja vaarallisiksi vaikka asia on juuri päinvastoin."
http://www.arikka.fi/

+
Ilkka Kanerva
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Varsinais-Suomen
Syntymävuosi:
"Aselain valmistelu osoittautui poikkeuksellisen hataraksi ja lopputulos sen myötä on yleisesti todettu jääneen erittäin kiistanalaiseksi ja harrastajien kannalta hankalaksi.

Pyrin vaikuttamaan lakiesityksen sisältöön ja osittain tässä päästiinkin eteenpäin. Lopputulos ei kuitenkaan ole sen mukainen, mitä näillä muutosesityksillä pyrittiin aikaansaamaan.

Laissa on liian korkeat ikärajat, jotka estävät harrastuksen pariin pääsyä. On otettava huomioon, että samat nuoret voivat jo 18-vuotiaina sotilaina tai vartijoina olla normaaleilla valtuuksilla aseiden kanssa tekemisissä. Asutuskeskusten ulkopuolella tulee olemaan ylitsepääsemättömän vaikeaa aloitta harrastus.

Lupien määräaikaisuus on myös kyseenalainen. Koko lainmuutosprosessin taustana on ollut traagiset Jokelan ja Kauhajoen tapahtumat, mutta kummassakaan tapauksessa määräaikaisuus ei ollut millään tavalla olennainen tekijä.

Lain valmistelusta vastasivat normaaliin tapaan ministeriön virkamiehet ja kokoomuslaisten tehtävänä oli tuoda asiantuntijoiden ja alan harrastajien näkemyksiä lain jatkovalmisteluun. Valiokunnassa saatiinkin erittäin arvokasta tukea, jotta lakiesitystä kyettiin edes jossakin määrin muuttamaan toimivampaan suuntaan. Tästä huolimatta lakiin jäi vielä puutteita, jotka lain astuttua voimaan jouduttaneen korjaamaan.

Sisäministeriön ohjeistus ei voi koskaan ajaa lain ylitse. Sisäministeriön ohjeet tulisi laatia tiiviissä vuorovaikutuksessa alan etujärjestöjen kanssa. Sekä lain soveltamisessa että käytännön ohjeistuksessa ei voi sivuuttaa niiden näkökantoja,
jotka joutuvat lakia ja ohjeita käytännössä soveltamaan."
http://www.ike.fi/sivut/

+
Teppo Heikkilä
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomen
Syntymävuosi: 1973
"Toivottavasti uusi aselaki luo turvallisuutta. Ainakin se vaikeuttaa aseharrastajien toimintaa. Lupien ollessa kunnossa ei aseiden yksityisomistuksessa ole ongelmaa. Ongelmat ennemminkin ihmisissä kuin välineissä."
http://www.teppoheikkila.com/

+
Saara Ilvessalo
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomen
Syntymävuosi:
"Pidän uutta aselakia melko onnistuneena kokonaisuutena, joka lisää turvallisuutta ja tiukentaa erityisesti nuorten aseiden hallussapitoa. Vielä jää ratkaistavaksi, miten laittomien aseiden hallussapitoon voidaan puuttua paremmin. Paheksun myös sitä, että kouluammuskeluiden jälkeen huomio kiinnitettiin aselakiin, kun olisi pitänyt parantaa nuorten mielenterveydenhoitoa ja panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Suomessa on eräiden tutkimusten mukaan yli 670 000 aseluvan haltijaa ja noin 1,6 miljoonaa rekisteröityä asetta. Mielestäni Suomessa on liikaa aseita – Niin luvallisia kuin luvattomia. Vain aktiivisesti metsästystä, ampumaurheilua tai aseiden keräilyä
harrastavilla lainkuuliaisilla aikuisilla pitää olla oikeus aseen hallussapitoon. En näe mitään syytä siihen, miksi muilla ihmisillä tulisi olla ase."
http://www.saarailvessalo.net/

-
Helena Mannervo
Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit

(KD)
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1968
"Tosin valvontaa voisi lisätä"
http://www.kristillisdemokraatit.com/helenamannervo/

 
Angelica Skywolf
Puolue: Vapauspuolue - Suomen
tulevaisuus (VP)
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1954
"Tyhmää laittaa kovennettua ase lain säädäntöä! Nyt jos koskaan tulee olemaan laittomia aseita! Mustat asemarkkinat kukoistavat Suomessa ja nyt ei millään virastolla ole mitään kontrollia aseista!!! Todella tyhmää touhua! Aseiden luvat pitää helpottaa
mutta hulluille ja mielen vikaisille ei saa aseita antaa! Ai aseen kanto lupa ketään tapa vaan mielenvikaisen liipaisin sormi!"

+
Kaija Hartiala
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1954
"Metsästysaseiden hallussapito ja käyttö on Suomessa välttämätöntä hirvi- ja peurakannan rajoittamisen vuoksi. Käsiaseiden hallussapito ei ole yhteiskunnan kannalta mitenkään hyödyllistä, mutta toisaalta henkirikoksissa on vain hyvin pienessä osassa välineenä luvallinen ase. Luvattomien aseiden liikkumiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota."
http://www.kaijahartiala.fi/

-
Jaana Shelby, numero 50
Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 59
"Uusi lakihan on jo hyväksytty ja jo nyt sen soveltamisessa on tullut esiin mahdottomia tilanteita."
http://www.jaanashelby.net/

+
Jari Suominen, numero 142
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1959
"Katsotaan nyt vähän aikaa ensin miten laki vaikuttaa."
http://jarisuominen.vas.fi/esikuvia/

-
Ville Niinistö
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)
Vaalipiiri: Varsinais-Suomi
Syntymävuosi: 1976
"Lakia voitaisiin vielä tiukentaa niin, että aseen teknistä osaa säilytettäisiin esimerkiksi poliisilaitoksella tai ampumaradalla sen sijaan että se olisi kotona lukitussa kaapissa. Tällä ehkäistään myös onnettomuuksia aseiden käsittelyssä humalassa tai lasten toimesta. Tärkeintä on kuitenkin valvoa, että aseita ei päädy sellaisten ihmisten haltuun, jotka ovat epäsoveliaita saamaan aseluvan. Tässä valvonta on jo kiristynyt."
http://www.villeniinisto.fi/

-
Annika Lapintie
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)
Vaalipiiri: Varsinais-Suomen
Syntymävuosi: 1955
"Käsiaseiden saatavuuden rajoittaminen on välttämätöntä. Ihmisten vahingoittamiseen ja tappamiseen suunniteltujen aseiden yleistymistä Suomessa ei tule sallia. Pitkällä aikavälillä turvallisen yhteiskunnan luomisessa tärkeintä on huolehtia syrjäytymisen ehkäisemisestä. On satsattava voimakkaasti kouluterveydenhuoltoon ja palkattava lisää kouluterveydenhoitajia, koulupsykologeja ja huolehdittava riittävästä oppilaanohjauksesta."
http://lapintie.vas.fi/
-
   
   
   
  
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o