Aselain 1. vaihe - Esitys uudeksi aselaiksi

[LAKIESITYKSEN ONGELMAKOHTIA]

Ampuma-aselainsäädännön uudistamishanke on kaksivaiheinen ja se asetettiin 29.9.2008. Valitettavaa on, että aselakihanke - kuten nykyiseen aselakiin liittyvät ohjeistukset - on valmisteltu yksinomaan virkamiestyönä ilman asiantuntijoita.

Lainsäädäntöhankkeen ensimmäisen vaiheen pääkohdiksi mainitaan mm. käsiaselupien luvansaannin tiukentaminen ja henkilön terveydentilan tarkempi selvittäminen. Toisessa vaiheessa keskityttäisiin pääasiassa ampumaratoihin, ilma- ja jousiaseisiin sekä muihin tarvittaviin muutoksiin.

Sisäasianministeriön valmistelema HE 106/2009 sisältää useita lainsäädännöllisiä ja toiminnallisia ongelmakohtia. Näiden yhteisvaikutukset muun muassa ampumaurheiluun, metsästykseen, vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä ase-elinkeinoon tulisivat olemaan merkittäviä.

Lakiesitys valmisteltiin ja lausuntoa pyydettiin eri intressipiireiltä erittäin nopealla aikataululla. Lausuntopyynnön saatteessa mainittiin, että hallituksen esityksen luonnos on taittamaton versio ja hallituksen esityksen yleisperustelut valitettavan puutteelliset sekä keskeneräiset.

Lakimuutosesityksen tarpeellisuutta perustellaan yleisellä järjestyksellä ja turvallisuudella (YJT) ja EU:sta johtuvilla muutostarpeilla. Lakia täydentävistä säädöksistä ei kuitenkaan ole mitään mainintaa eikä esityksessä ole myöskään toteutettu lausujien kannalta erittäin tärkeää oikeusvertailua.

Lainsäädäntöhankkeen tasosta ja esityksen laatijoiden epäammattimaisuudesta kertoo parhaiten se, että lukuisten virheiden sekä määritelmien väljyyden vuoksi lakiesityksen ensimmäinen vaihe kattaa myös sen toisessa vaiheessa mainittuja asioita. Esityksen tulkinnanvaraiset määritelmät ovat tuomassa lainsäädännön piiriin pahimmillaan miljoonia esineitä, jotka eivät nykyisen lain mukaan täytä aseen tai aseenosan määritelmää.

Yksityiskohtaiseen lakiesityksen ongelmakohtiin - pykälä pykälältä - pureutuvaan perusteluun pääset tästä linkistä.

Viranomaisten toimista valtioneuvoston oikeuskanslerille tehdyt kantelut ja vastineet voit ladata seuraavista linkeistä:
Kirjelmä: ENSIMMÄINEN kantelu Valtioneuvoston Oikeuskanslerille - 26.10.2009 [pdf]
Vastine: Valtioneuvoston Oikeuskanslerin vastine 1. kanteluun - 21.1.2010 [pdf]

Kirjelmä:
TOINEN kantelu Valtioneuvoston Oikeuskanslerille - 25.2.2010 [pdf]

aselakiongelmat AAHY:n valmistelema aselakiesitys kokonaisuudessaan:
Lausuntopyyntö ja liitteet yhdessä;
mukana liite 1 - ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen HE luonnos 25.3.2009
ja liite 2 - Tuliasepöytäkirjan voimaan saattamista tarkoittava HE luonnos
[pdf]
 
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o