Eduskuntavaalit 2011
Hämeen vaalipiiri

Vaalipiirit:
kartta
01 Helsingin
02 Uudenmaan
03 Varsinais-Suomen
04 Satakunnan
05 Ahvenanmaan maakunnan
06 Hämeen
07 Pirkanmaan
08 Kymen
09 Etelä-Savon
10 Pohjois-Savon
11 Pohjois-Karjalan
12 Vaasan
13 Keski-Suomen
14 Oulun
15 Lapin

 

 

Tilastot:

Luvallisia ampuma-aseita Hämeen vaalipiirissä: 97423 kpl ja luvanhaltijoita 41402 kpl

 

Toni Kaskela
Puolue: Piraattipuolue (Pir)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1978
"Suomessahan ei sellaista oikeutta olekkaan kuin aseenkanto-oikeus. Meillä on ainoastaan hallussapitolupa joka oikeuttaa aseen hallussapitoon kotona sekä käyttöön harjoitus-, kilpailu-, tai metsästystilanteessa. Lisäksi hallussapitolupa oikeuttaa kuljettamaan asetta tarvittaessa esim. kodin ja ampumaradan välillä, tällöin aseen tulee olla kuljetukseen tarkoitetussa laukussa tai vastaavassa suojuksessa. Nykyinen, voimassa oleva, aselaki antaa viranomaisille riittävät valtuudet päättää
hallussapitolupien myöntämisistä ja peruutuksista."
http://2011.piraattivaalit.fi/toni-kaskela/

+
Kimmo Koljonen
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1981
"Vastattava ei, koska nykyiset muutokset ovat olleet kaikkea muuta
kuin onnistuneita, suurimmalta osalta syystä, ettei asianosaisia
tahoja ole kuunneltu."

+
Tarja Filatov
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 90863
"Aselupa pitää sitoa ampuma- tai metsästysharrastukseen tai ammattitehtävään.
Käsiaseet pitäisi kieltää kokonaan.
Mitä enemmän aseita on helposti saatavilla, sitä suuremmat riskit. Ampumaharrastukseen liittyvät aseet olisi hyvä säilyttää erityisvalvotuissa oloissa ampumaharrastepaikoilla."
http://www2.eduskunta.fi/fakta/edustaja/451/omasivu.htm

-
Timo Saviniemi
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1959
"Aseisiin liittyvät ongelmat eivät liity laillisiin aseisiin. Aseen saa hankittua erittäin helposti pimeiltä markkinoilta."
http://www.timosaviniemi.fi/

+
Harry Storbacka
Puolue: Piraattipuolue (Pir)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1982
"Aseistettu kansa on demokratian tae ja turva."
http://harry.storbacka.fi/

 
Teija Arvidsson
Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1961
"Aseen saannin edellytykset tulisi määritellä tarkemmin, jotta aseita ei päädy väkivaltaisten eikä psyykkisesti häiriintyneiden henkilöiden haltuun."
http://www.teijahelina.net/

 
James Hirvisaari
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Hämeen
Syntymävuosi: 1966
"Uusi aselaki Vaikeuttaa harrastusta ja varsinkin sen aloittamista monin tavoin ja koskee erityisesti pistooliammuntaa. Kansalaisten aseistariisuntavouhotus on poliittisesti arveluttavaa ja törkeää ylireagointia muutaman hörhön takia.

Mielestäni aseen omistaminen ja kotona säilyttäminen on kansalaisoikeus. Suomalaisen miehen ja miksei naisenkin on hyvä pitää tuntuma ampumiseen"
http://james.hirvisaari.info/vaalit

+
Seppo Venesjärvi
Puolue: Perussuomalaiset (PS
)
Vaalipiiri: Hämeen
Syntymävuosi: 1951
"Olen sitä mieltä, että laki pitää pistää uuteen valmisteluun. En hyväksy lakia nykymuodossa. En omista asetta, mutta omistus pitää sallia harrastukseen ja
ammattiin liittyvissä asioissa. Olen seurannut lain edistymistä ja keskustellut ystävieni kanssa, jotka metsästävät ja harrastavat ammuntaa."
http://www.seppovenesjarvi.fi/

+
Timo Sinivuori
Puolue: Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Hämeen
Syntymävuosi: 1968
"Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että reserviläistoiminnan näkökulmasta olisi riittänyt vanha aselaki, kunhan poliisin ohjeistuksia olisi tarkennettu ja varmistettu, että niitä
noudatetaan samalla tavalla koko maassa.

Uudessa laissa on joitain lapsuksia, jotka saattavat hankaloittaa ampumaurheilua ja voivat lisätä luvattomien aseiden käyttöä. Lain valmistelu on ollut puutteellista.

Ampumaradat ovat myös joutuneet joidenkin intressiryhmien hampaisiin. Pitää muistaa, että ampumaradat ovat olleet monilla paikkakunnilla jo vuosikymmeniä ennen asutusten tuloa ratojen läheisyyteen. Kannattaisi mieluummin miettiä, minne talonsa
rakentaa kuin ryhtyä valittamaan ampumaradan meluista. Sen sijaan radoista tulisi saada nykyistä monipuolisempia ja paremmin varusteltuja ja turvallisempia. Valtion tulee osoittaa määrärahoja ampumaratojen kehittämiseen, niin PV:n kuin seurojenkin ratoja."
http://www.sinivuori.fi/

+
Tuija Nurmi
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)

Vaalipiiri: Hämeen
Syntymävuosi: 1959
"Uusi aselaki on tehty poliittisista syistä reaktiona kouluammunta tapauksiin.

Nykyistä aseiden omistusta ei tule kiristää. Nykylaki antaa viranomaiselle riittävät mahdollisuudet kontrolloimiseen tarkistaa aseenhankkijoiden luotettavuus ja soveltuvuus metsästäjiksi ja ammunnan harrastajiksi sekä reserviläistoimintaan."
http://www.tuijanurmi.fi/

+
Juho Rutila
Puolue: Piraattipuolue (Pir)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1984
"Suomessa on vahva metsästyskulttuuri ja ampumaurheilua harrastetaan. Laillisia aseita isompi ongelma on laittomat aseet."
http://rutila.fi/

+
Kimmo Koljonen
Puolue: Muutos 2011 (M11)
Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1982
"Uusi aselaki on huono ja se tulisi kumota mahdollisimman pian. Ampuma-aseiden yksityisomistajuus on mielestäni hyvä asia. En näe mitään syytä sen rajoittamiseen."
http://www.muutos2011.fi/wiki/index.php?title=Kimmo_Koljonen

+
Kalle Jokinen
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi:1962
"Aselakia pitäisi lieventää.
Ainakin lain tulkinnassa on lieventämisen paikka. On kohtuutonta vaatia esimerkiksi menestyneiltä urheiluampujilta tarkkoja selvityksiä harrastuneisuudesta kun kilpailutulokset ovat yleisesti nähtävillä.
http://www.kallejokinen.fi/

+
Timo Heinonen
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Kok.)
Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1975
"Aselakia pitäisi lieventää.
Minusta tämä on erittäin tärkeä asia. Aselaki meni osittain todellakin väärään suuntaan. Tehoa pitää kohdentaa nimenomaan ensimmäisen aseen hankkijoihin ja heidän valvontaan. Sen sijaan säädöksillä ei pidä tehdä metsästyksestä ja ampumaharrastuksesta mahdotonta tässä maassa. Asia vaatii korjauksia. Kouluampumisia yms. ei tällä estetä. Niitä voidaan estää vain lisäämällä merkittävästi resursseja lasten ja nuorten palveluihin ja mm. varhaiseen puuttumiseen ja tukee. "
http://www.timoheinonen.fi/

+
Riitta Lonka
Puolue: Suomen Keskusta (Kesk.)
Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi:1961
"Aselaki on nyt hyvä.
Vastuullisia aseharrastajia olisi pitänyt kuulla enemmän, kun lakiuudistusta tehtiin. Vastuullinen harrastaja ei tehnyt Jokelan eikä Kauhajoen surmia."
http://www.riittalonka.fi/

+
Päivi Räsänen
Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1960
"Aselaki on nyt hyvä.
Aselakiin tuli kyllä puutteita, mm. lääkärin ilmoitusvelvollisuus, minkä vuoksi äänestin aselain hyväksyntää vastaan. Yksittäisten kohtien korjaamistarpeita on.
http://www.paivirasanen.fi/

+
Marko Suomi
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)
Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1970
"Käsiaseet pitäisi kieltää kokonaan.
Suomessa on aseita maailman toiseksi eniten asukasta kohden. Vain Jemen on edellä. Mitä vähemmän aseita, sitä turvallisempaa on."
http://www.vihreatehdokkaat.fi/marko.suomi/

-
Ismo Soukola, numero 123
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Häme
Syntymävuosi: 1960
"Lain valmistelu on tehty liiaksi tunnepohjalta ja unohdettu täysin ampuma-urheilun ja metsästyksen harrastajat. Aselaki ei edelleenkään estä laittomien aseiden hankintaa, ja ne ovat yleisen turvallisuuden kannalta huolestuttavampia kuin luvalliset aseet, siitäkin huolimatta, että murheelliset kouluampumiset tehtiin luvallisilla aseilla."
http://www.ismosoukola.fi/

+
Johannes Koskinen
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)
Vaalipiiri: Hämeen
Syntymävuosi: 1954
"Lisärajoituksia tarvitaan automaatti- ja puoliautomaatti aseiden lupiin sekä kautta linjan tiukempaa aselupien valvontaa."
http://www.johanneskoskinen.fi/
-
   
   
   
   
   
   
  
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o