Eduskuntavaalit 2011
Helsingin vaalipiiri

Vaalipiirit:
kartta
01 Helsingin
02 Uudenmaan
03 Varsinais-Suomen
04 Satakunnan
05 Ahvenanmaan maakunnan
06 Hämeen
07 Pirkanmaan
08 Kymen
09 Etelä-Savon
10 Pohjois-Savon
11 Pohjois-Karjalan
12 Vaasan
13 Keski-Suomen
14 Oulun
15 Lapin

 

 

Tilastot:

Luvallisia ampuma-aseita Helsingin vaalipiirissä: 76323 kpl ja luvanhaltijoita 32435 kpl

 

Kimmo Karjalainen
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1975
"Aselait on säädetty huonosti. Ne pitäisi uusia. Rajoitusten taso oli sopivan tiukka ennen uusinta muutosta, vaikka laissa oli silloinkin puutteita."
http://www.kimmokarjalainen.fi/

+

Petri Kaivanto  
Puolue: Muutos 2011 (M11)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1968
"Aselakien kiristämisellä ei voida estää yhtään laittomilla tai laillisilla aseilla tehtävää väkivallantekoa. Laillisten aseiden vähentyessä laittomien määrä lisääntyy."
http://www.kaivanto.fi/vaalit/

+

Pekka Haavisto                                                                                                           Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)
Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1958
"Olen tiukemman aselain kannattaja. Tulisi vaikeuttaa mahdollisuutta pitää halussaan lyhytpiippuisia asioita, joita esim. koulusurmissa on käytetty. Olin valmis tiukempiin käsiaserajoituksiin, koska koulu- ja muissa ampumisissa on käytetty juuri lyhytpiippuisia aseita, jotka on helppo piilottaa vaatteisiin tai laukkuun. Pitkien metsästysaseiden kohdalla tilanne on toinen"
http://www.pekkahaavisto.com/

-

Jukka Relander
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1967
"Erityisesti tämä koskee käsiaseita."

-

Johannes Nieminen                                
Puolue: Perusuomalaiset (ps.)

Vaalipiiri: Uudenmaan
Syntymävuosi: 1980
"Sveitsissä rynnäkkökiväärit ovat kansalaisten kaapeissa. Meillä vouhotetaan ja vouhotetaan. Sveitsissä ei ole ongelmia, eikä olisi täälläkään ilman tiettyjä ideologioita edistäviä hysteerikkoja."
http://nieminen.info/

+

Kristina Ljungqvist                                
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Helsinki
"Se, joka haluaa aseen, saa sen taatusti jostain. Miksi kaikkia ihmisiä pitää \"kiusata\" tälläkin asialla."
http://tittaps.nettisivu.org/

+

Juha Väätäinen
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1941
"Totta Mooses!"
http://www.juhavaatainen.info/

 

Seppo Kanerva                                  
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Helsinki
"Nykylailla aseet katoavat mustille markkinoille."

+

Hannele Salava
Puolue: Suomen Kommunistinen Puolue (SKP)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1951
"Käsiaseet tulee kieltää."
http://www.elisanet.fi/hannelesalava/

-

Reijo Paananen
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1964
"Tiukennuksia kaivataan käsiaseiden osalta."
http://reijopaananen.fi/

-

Ilkka Taipale
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (SDP)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1942
"Käsiaseisiin merkittävät rajoitukset, metsästysaseet ovat OK"

-

Jari-Veikko Kauppinen                            
Puolue: Vapauspuolue - Suomen tulevaisuus (VP)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1966
"Rajoittaako puuttuva aseenkantolupa vakavaa rikosta suunnittelevan toimia?"
http://kauppinen.us/

+

Tino Singh
Kunta: Helsinki

Puolue: Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP)
Vaalipiiri: Helsinki
"Vähemmän aseita kadulla tarkoittaa vähemmän äkkipikaisia tekoja niillä."

-

Kenneth Lönnqvist                              
Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1962
"Suomessa on ennestään suhteellisen tiukka ja toimiva aselainsäädäntö."
http://www.kristillisdemokraatit.com/kennethlonnqvist/

+

Arto Lahti
Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1949
"Asetta tarvitsevat jokapäiväisesti vain turvallisuusalalla toimivat kuten poliisit. Sen sijaan harrastuskäyttöön tarkoitetut aseet tulisi säilyttää harrastuspaikoilla lukituissa tiloissa. Näin voidaan estää parhaiten järjettömät joukkosurmat. Tästä ei myöskään olisi ylivoimaista haittaa harrastajille."
http://www.artolahti.fi/

-

Jussi Halla-aho
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1972
"Suhtaudun uuteen aselakiin hyvin kielteisesti, yhtäältä siksi, että sen valmisteluprosessi oli hyvän lainsäädäntö- ja hallintotavan näkökulmasta sietämätön ja toisaalta siksi, ettei se
pure niihin epäkohtiin, joihin sillä halutaan puuttua. Laajemmalla tasolla laki perustuu siihen, itselleni vieraaseen ajatukseen, että aseiden yksityisomistus olisi ongelma Suomessa.

Suhtaudun ampuma-aseiden yksityisomistukseen myönteisesti. Ensinnäkin pidän ampumista hyvänä harrastuksena, ja koska laillisesti omistetut aseet eivät numeroiden ja tosiasioiden valossa ole Suomessa (tai muuallakaan) ongelma, ei niitä ole syytä kieltää.

Toiseksi pidän yksityistä aseenomistusta myös ideologisesti tärkeänä, koska kieltämällä ilman perusteltua syytä kansalaisiltaan (potentiaalisten) voimankäyttövälineiden hallussapidon valtiovalta viestittää, että se pelkää kansalaisiaan eikä luota näihin.

Kaiken saatavissa olevan näytön nojalla uskon myös, että yhteiskunta, joka antaa lainkuuliaisille kansalaisille oikeuden ja mahdollisuuden tarvittaessa puolustaa itseään oikeudetonta hyökkäystä vastaan, on turvallisempi ja parempi kuin sellainen yhteiskunta, joka ei tällaista mahdollisuutta ja oikeutta anna.

Mielestäni aseen hallussapito-oikeuden pitäisi olla subjektiivinen kansalaisoikeus, jonka voi menettää vain tietyistä, selkeästi määritellyistä syistä, siis samaan tapaan kuin esimerkiksi ajo- oikeuden."
http://www.halla-aho.com/

+

Johannes Nieminen
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1981
Ampuma-aselaki on valmisteltu kiireellä, ja mielestäni aivan turhaan. Laki jättää lukuisia avoimia kohtia, jotka edellyttäisivät erillistä asetusta. Jos olisin ollut eduskunnassa
päättämässä, niin olisin äänestänyt hallituksen esitystä (HE106/2009) vastaan. Aselain uudistus on aseita jo lähtökohtaisesti inhoavien välietappi kohti aseetonta yhteiskuntaa. Suuntaus on huolestuttava ja karu esimerkki yksilönvapauksien polkemisesta.

En näe mitään syytä erityisiin uusiin rajoituksiin. Lupakäytäntö pitää olla, mutta ei sellaista rumbaa mitä uusi laki tuottaa. Aseita tulee saada säilyttää edelleenkin kotona, kunhan vain
turvallisuusnäkökohdat huomioidaan. Tiettyjen aseiden kielto ei johda siihen tulokseen mitä uskotellaan, vaan päin vastoin."
http://www.nieminen.info/

+

Tom Packalen
Puolue: Perussuomalaiset (PS)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1970
"Uusi ampuma-aselaki on erittäin epäonnistunut ja olen ottanut siihen kantaakin omassa blogissani. Aseiden yksityisomistus on välttämätöntä.
http://www.tompackalen.fi/

+

Jarmo Nieminen
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Helsingin
Syntymävuosi: 1960
"Olen huolissani suomalaisen demokratian tilasta. Valtalehdistön tukema populismi sai päättäjät paniikissa linjaamaan Suomeen aselain, joka on perustuslain vastainen ja jonka säätäminen oli surullinen esimerkki pohjoismaisen demokraattisen lainsäädäntöprosessin ohittamisesta. Kunniallisista ja kunnollisista kansalaistakin yritettiin väkisin tehdä syyllisiä.

Lain säätämisellä ei lisätty aseturvallisuutta. Sillä lisättiin rikollisuutta, lupahallinnon byrokratiaa, ja sen mielivaltaisuutta.

Aseiden omistaminen on samanlainen oikeus kuin mikä tahansa muu omistusoikeus. Olen syvästi pahoillani mm. perillisten ja perikuntien menettäessä oikeuden isoisiensä perintöaseisiin.

Olen kirjoittanut aiheesta useita perustelumuistioita kansanedustajille ja ministereille sekä yli 20 nettiartikkelia viimeisen kolmen vuoden aikana. Nettikommentteja on yli 2 000. Nettiartikkelit ovat nähtävissä osoitteessa http://jarmonieminen.blogit.uusisuomi.fi/. Edellä olevaan liittyy myös toimenpiteeni pääkaupunkiseudun ampumaratatilanteen parantamiseksi. Edessä olevista vaikeuksista piittaamatta työ jatkuu!"
http://www.jarmonieminen.fi/

+

Wille Rydman
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Helsingin
Syntymävuosi: 1986
"Uusi aselaki on epäonnistunut ja rajoittaa tarpeettomasti laillista ampuma-aseharrastusta. Lakiin tehdyt muutokset ovat monelta osin epätarkoituksenmukaisia ja heikentävät ampuma-aseharrastuksen edellytyksiä Suomessa.

Aseiden yksityisomistusoikeutta ei tule rajoittaa nykyisestä."
http://www.willerydman.fi/

+

Lasse Männistö
Puolue: Kansallinen Kokoomus

Vaalipiiri: Helsingin
Syntymävuosi: 1983
"Aselaissa on epäkohtia, jotka vaikeuttavat ammuntaharrastamista etenkin käsiaseiden osalta. Lisäksi nyt kun aselupa edellyttää harrastuneisuuden osoittamista tulisi ehdottomasti pitää huolta siitä, että pk-seudun ampumaratatilanne saataisiin paremmaksi. Olen pyrkinyt tekemään tämän tiimoilta töitä kaupunginvaltuutettuna.

Harrastustoimintaa tai metsästystä varten suhtaudun aseiden yksityisomistukseen positiivisesti. Aseet eivät aiheuta oikein säilytettynä ja valvottuna ongelmia, ihmiset valitettavasti joskus aiheuttavat. Luvan myöntäminen on kriittinen kohta, jossa riskit
pitäisi havaita ja niihin puuttua."
http://lassemannisto.fi/

+
Timo Kontio
Puolue: Sosiaalidemokraatit (SDP)

Vaalipiiri: Helsingin
Syntymävuosi: 1984
"Uusi aselaki on mielestäni harkittu ja maltillinen. En erityisesti vastusta mitään kohtaa sen sisällössä. Mielestäni aselain uudistus oli tarpeellinen ja sen valmistelussa kuultiin
kohtuullisesti asianosaisia tahoja. Kiväärien ja haulikkojen osalta, toisin sanoen metsästysaseiden kohdalla olen sitä mieltä, että yksityisomistus on ok. Aseiden luontevin säilyttämispaikka olisi mielestäni virkavallan huomassa, ampumakerhoilla tai muuten erikseen sovitussa kohteessa, siis ei kotona. Kotona säilytettävien aseiden turvallisuus huolettaa
minua. En kuitenkaan ole asiantuntija, joten mielelläni kuulen argumentteja puolesta ja vastaan. Käsiaseiden yksityisomistusta en itse turvallisuussyistä ja pragmatian kautta pohdittuna hyväksy, mutta olen kuullut myös erityisen hyviä vasta-argumentteja. Asia ei ole minulle erityisen merkittävä."
http://timokontio.fi/

-
Pekka Saarnio
Puolue: Vasemmistoliitto (Vas.)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1945
"Ase ei kuulu iltamavarustukseen."
http://saarnio.intranetit.net/

 
Tuomas Auvinen, numero 189
Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit (KD)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1987
"Pitää muistaa, että aseet eivät itsekseen aiheuta mitään vahinkoa."
http://www.tuomasauvinen.fi/

+
Ahto Apajalahti
Puolue: Piraattipuolue (Pir)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1988
"En ole vakuuttunut, että nykyinen tiukka aselaki olisi tarpeellinen. Tulisi selvittää mahdollisuuksia höllentää aselakia merkittävästi."
http://ahtoapajalahti.fi/

+
Toni-Petri Tiilikainen, numero 187
Puolue: Piraattipuolue (Pir)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1983
"Tarvitsen kattavaa tutkimusmateriaalia, joka puoltaisi jompaa kumpaa vaihtoehtoa jos alettaisiin tekemään merkittäviä muutoksia"
http://tonitiilikainen.fi/

-
Harri Eerikäinen
Puolue: Muutos 2011 (M11)
Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1964
"Voimassaolevan aselain mukaan "Aseen hallussapito voidaan myöntää soveltuvalle henkilölle". Niin tulee olla jatkossakin. On siis tutkittava luvan hakijan ominaisuuksia ja edellytyksiä. Asiantuntijoina lain valmistelussa tulee käyttää aihepiirin parhaita asiantuntijoita eli harrastejärjestöjä, joiden omissa intresseissä vastuullisen ja turvallisen ampumaharrastuksen kehittäminen ja turvaaminen ovat mitä suurimmassa määrin. Tätä tulen vaatimaan, mikäli tulen valituksi kansanedustajaksi.

Jo myönnettyä hallussapitolupaa ei saa liian kevyin perustein peruuttaa, kuten nykyisin. Laadukkaissa harrastusaseissa, toisin kuin luvattomissa sodanaikaisissa romuissa, on kiinni suuria summia, ja yksityisen omaisuuden suoja on tarpeen ulottaa koskemaan myös niitä. Niin ei tapahdu, jos lupa oman omaisuutensa hallussa pitämiseen on määräajoin haettava yhä uudelleen, ja parhaassakin tapauksessa siitä on tässä yhteydessä maksettava lähes veronomainen lupamaksu."
http://www.harrieerikäinen.fi/

+
Ville Hautakangas, numero 171
Puolue: Piraattipuolue (Pir)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1977
"Hyvä esimerkki siitä, miten lakia kiristämällä yritetään korjata tilanne - kun ongelma on vain, että vanhaa lakia ei noudatettu."
http://2011.piraattivaalit.fi/ville-hautakangas/

+
Stacy Siivonen
Puolue: Suomen Kommunistinen puolue (sit.)

Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1969
"Minä näen aselain kiristyksen ja aseisiin kohdistuvan hysterian epäterveenä kehityksenä yhteiskunnassa. Mielenterveysongelmaisia yritetään tehdä vähemmän kuin täyttä kansalaisluottamusta nauttiviksi henkilöiksi, lähtölaukaus sille oli laki 661/2009, jossa mielenterveysongelmaksi tällä hetkellä luokiteltu transsukupuolisuus
aiheutti merkinnän maistraattiin.
Aseisiin liittyvä ongelma on niiden turha fetišointi. Mitä enemmän ihmisillä on tuntumaa aseisiin ja aseen käyttöön, sitä vähemmän on pahuuden gloriaa niiden ympärillä ja sitä enemmän ne ovat tavallisia työvälineitä ja harrastusvälineitä. Ratikassa esimerkiksi mies kanteli pesäpallomailaa paljaaltaan ilman että näyttäisi pesäpallon pelaajalta
aiheuttamatta paniikkia, miten olisi jos joku olisi kanniskellut puukkoa, kirvestä tai kivääriä.

Selkeästikään ei voi kouluampumisista syyttää aseharrastusta eikä
mielenterveysongelmia. Myyrmannissa räjähti kotitekoinen pommi. Se olisi kehityssuunta sitten jos aseet kielletään.

Minua on puukotettu ja hoidin itsepuolustuksen syyllistymättä tarpeettomaan väkivaltaan. Kun ihminen oppii tuntemaan rajansa, hän tietää ne aseen, auton, voimakeinojen tai viinan kanssa. Suomeen paluumuuttaneena amerikansuomalaisena tiedän, että kansan aseistautuminen on myös demokratian tae. Asekätkennällä oli selkeästi vaikutus siihen, ettei Neuvostoliitto harkinnut Suomen miehittämistä.

Aseen turvallinen käsittely pitäisi kuulua peruskoulun opetukseen. Ampumaratoja pitäisi Helsingissä olla myös kivääreille ja haulikoille.
 
Aseen turvalliseen säilytykseen suosittelen enemmän liipasinlukkoa kuin asekaappia (jonka murtovaras voi viedä aseineen).
http://www.stacy.ehdokas.info/

+
Juha Väätäinen
Puolue Perussuomalaiset (PS)
Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi:
"Käsiaseiden säilyttäminen kotona pitäisi kieltää. Käsiaseet eivät ole kotiin kuuluvia."

-
Mari Kiviniemi
Puolue: Suomen Keskusta (Kesk.)
Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1968
"Aselain tiukennukselle oli selkeä tarve ja varmasti kehittämisen varaa jäi vielä. Uuden aselain tarkoituksena on ehkäistä, ettei aseita joudu vääriin käsiin. "
http://www.marikiviniemi.net

-
Paula Lehtomäki
Puolue: Suomen Keskusta (Kesk.)
Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1972
"Mikään vastauksista ei täysin sovi. Käsiaseiden kohdalla käytäntöä on mahdollista edelleen tiukentaa, mutta ei niitä kokonaan tarvitse kieltää."
http://www.paulalehtomaki.net/

-
Antti Valpas
Puolue: Perussuomalaiset (PS)
Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1978
"Täysin järjenvastainen laki. Laki perustuu YK:n sopimukseen LAITTOMIA aseita vastaan, Suomen versio laista taistelee vain laillisia aseita vastaan. Kriminaalit nauttii edelleen samanlaisesta kohtelusta kuin ennenkin."
http://www.valpas.info/blogi/

+
Johanna Sumuvuori
Puolue: Vihreä liitto (Vihr.)
Vaalipiiri: Helsinki
Syntymävuosi: 1976
"Vähimmäistavoitteena tulee olla, että käsiaseiden säilytys kotona kielletään. Käsiaseet olisi säilytettävä asianmukaisesti lukittuna ampumaradoilla tai muissa turvallisissa paikoissa, kuten poliisin tiloissa. Vihreät ovat esittäneet, että aselupia tulisi myöntää ainoastaan ampuma-urheiluun soveltuville käsiaseille."
http://www.sumuvuori.net/
-
   
 
 
 

aselaki-info

 Lue tuoreimmat kirjoitukset ja  uutiset aselaki-blogista

aselakiblogspot

 

Käyttöehdot-Copyright©

Sivustoa koskevat kommentit ja huomautukset: p o s t i @ a s e l a k i . i n f o